(+855) 15 666 215

សូមបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរ ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយចៀសវាងនូវការបរិភោគសត្វកំភេមខ្មោច និងប្រភេទសត្វស្រដៀងគ្នាដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ។ ថ្មីៗនេះ មានពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងខេត្តព្រះវិហារ និងឧត្តរមានជ័យ សរុប៤នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ ក្រោយបរិភោគសត្វកំភេមខ្មោច និងប្រភេទសត្វស្រដៀងគ្នានេះ។ នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងCDC នៅថ្ងៃទី១១សីហា ដោយបញ្ជាក់ថា សារធាតុ Cantharidin ដែលមាននៅក្នុងសត្វនេះ នឹងបង្កឲ្យមានអាការៈ ក្អួតចេញឈាម ពងមាត់ ខូចតម្រង់នោម ឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិត។

June 8, 2023

 Notice Dengue Information DENGUE FEVER According to an article published in the Phnom Penh Post, the dengue epidemic in Cambodia

April 12, 2023

There are many variations of passages of a rem Ipsum available but the alteration the printing and type etting industry

The fat soluble part of the product clings to the oil and dirt as the water soluble part allows the